Wschodnimonitoring.pl

Otwarte spojrzenie na Wschód

Krakowska Fundacja Badań Wschodnich
Łotwa

Rosyjskie miraże faszyzmu

Jeżeli wzięlibyśmy osobę nie znającą historycznych realiów na marsz Łotewskiego Legionu, a następnie powiedzieli jej że wydarzenie to  ma cokolwiek wspólnego z faszyzmem reakcja mogłaby być tylko jedna. Zostalibyśmy zabici ...

Ukraina

Podsumowanie wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 roku

Wybory parlamentarne na Ukrainie odbyły się w oparciu o nową ustawę z 17 listopada 2011 r., która wprowadziła system mieszany (50% mandatów obsadzanych jest w wyborach proporcjonalnych, 50% w okręgach ...

Ukraina

Ordynacja wyborcza, a wybory parlamentarne na Ukrainie

Specyfiką systemu politycznego państwa ukraińskiego jest to, że każde z kolejnych wyborów parlamentarnych były uregulowane osobną ustawą (oprócz przedterminowych wyborów z 2007 r.) oraz częstymi zmianami ordynacji wyborczej. Pierwsze wolne ...

Ukraina

Rada Najwyższa Ukrainy

Legislatywę na Ukrainie sprawuje jednoizbowy parlament – Rada Najwyższa Ukrainy (Верховна Рада України). Składa się ona z 450 deputowanych wybieranych w głosowaniu tajnym, powszechnym, równym i bezpośrednim. Kadencja Rady Najwyższej trwa 4 lata. ...